Revize požárních ucpávek


Požární ucpávky můžeme najít v každé budově. Jsou nedílnou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby a proto na ně dle vyhlášky 246/2001 Sb. spadá povinnost pravidelných ročních kontrol.

Revize požárních ucpávek jsou důležité z mnoha hledisek:

  • minimalizování újmy na zdraví lidí, zvířat a poškození majetku
  • při vzniku požáru a tím i pojistné události, je třeba pojišťovně doložit platné revizní zprávy, které zaručují provozuschopnost objektu. V opačném případě dochází ke krácení pojistného
  • při namátkové kontrole Hasičského záchranného sboru, který může udělovat sankce při shledání nedostatků
  • z důvodu požární bezpečnosti

Požární ucpávky jsou v objektu:

  • k zamezení rozvoje a šíření ohně
  • k zajištění evakuace osob a zvířat při ohrožení požárem nebo při požáru
  • při namátkové kontrole Hasičského záchranného sboru, který může udělovat sankce při shledání nedostatků
  • pro umožnění účinného a bezpečného zásahu Hasičského záchranného sboru

Pro více informací, cenové nabídky nebo realizaci nás neváhejte kontaktovat na www.pozarniochranaobjektu.cz. Team Unifast


Tyto požární ucpávky provozuschopné nejsou! Nenachází se i ve Vašem objektu?
Unifast spol. s r. o. je moderní rozrůstající se společnost, působící po celé ČR a SR. Díky svému zázemí je schopna řešit kompletní dodávky požárně bezpečnostního zařízení a následné revize těchto zařízení.

Jedná se o požární ucpávky, protipožární nátěry, přenosné hasící přístroje, požární uzávěry, požární hydranty, protipožární obklady, prověřování účinnosti požárních poplachových směrnic a revize požárních únikových cest.


www.unifast.cz www.vseprotiohni.cz www.revizeucpavek.cz www.pozarniucpavky.com www.pozarniochranaobjektu.cz www.vrtanibetonu.com
www.sanacevlhkehozdiva.com www.protipozarninatery.com www.prodejhasicichpristroju.com www.dunamenti.com www.projecthouse.cz www.pujcovnanaradi.com
www.fireprotect.cz www.protipozarniobklady.cz www.revizeprotipozarnichucpavek.cz www.obkladyfireprotect.cz